ДЗЗД АРТ ЕКСПЕРТ ЕФЕКТ 2022 год.

2022 год. ДЗЗД АРТ ЕКСПЕРТ ЕФЕКТ – Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството ТУК