ДЗЗД АРТ ЕКСПЕРТ ЕФЕКТ 2023 год.

2023 год. ДЗЗД АРТ ЕКСПЕРТ ЕФЕКТ – Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството ТУК